A Látó szépirodalmi folyóirat blogja


Tekintetek találkozása

Egy mondat a szabadságról - Markó Béla könyvbemutatója, Teleki Téka, 2020. augusztus 25.

2020. augusztus 27. - szrcs1981

„A költészet vibrálás” – mondja Mészáros Sándor, a Kalligram Kiadó igazgatója, és a beszélgetés végig költő-költészet-költőiség hármasa körül forog. Markó Béla Egy mondat a szabadságról című legutóbbi kötetéről van szó, s a bemutató a Teleki Téka első emeleti folyosójára szorul az eső elől. Igazi…

Tovább

Markó Béla: Áthallástól áthallásig

Jegyzet

Félek az újraolvasástól, újrahallgatástól, újranézéstől. Vagyis az újraéléstől. Ami például filmélményem volt egykor, ki tudja, megérint-e még ma is. Nemzedékemnek, mi tagadás, nem a színházi előadások, nem is a koncertek kínáltak egy-két órányi szabadulást az orwelli mindennapokból, hanem a mozi.…

Tovább

Markó Béla: Járványirodalom

Jegyzet

Járványügyben mintha szegényesebb lenne a mi irodalmunk, mint más népeké. Legalábbis Boccaccio, Camus és Márquez mellé most hirtelenjében nem tudok egy azonos nagyságrendű magyar szépprózai remeket odatenni. Pedig nagy halottaink is vannak, az 1831-es kolerajárványban elhunyt Kazinczy Ferenctől…

Tovább

Markó Béla: Korhatár

Jegyzet

Amikor egyértelművé vált, hogy a koronavírus elsősorban az öregeket pusztítja, felötlött bennem a Tajgetosz-legenda. Nevezhetnénk Tajgetosz-vírusnak, gondoltam, hiszen köztudomásúlag az életre alkalmatlannak ítélt újszülötteket vitték ki a spártaiak a hegyre, hogy ledobják őket a szakadékba.…

Tovább